About Us

Our Story

ร้าน KaiKhongChum ริเริ่มจากการที่สภาวะเศรษฐกิจ ในยุคโควิด-19 ระบาดอย่างหนัก ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงทางอ้อม ทีมงานสำนักผู้อำนวยการ ซึ่งรับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยตรงจึงริเริ่มโครงการ จัดทำร้านค้าขายของชำ เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับ ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน แต่เป็นร้านขายของชำ ในรูปแบบ ออนไลน์ ไม่มีหน้าร้าน ซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นสินค้าอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด เพื่อเป็นการลดค่าครองชีพ ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ได้สินค้าที่มีคุณภาพเราจะก้าวข้ามวิกฤตินี้ไปด้วยกันพี่น้องชาวอัสสัมชัญอุบลราชธานี